woensdag 5 november 2014

Heb ik een AOW-gat en zo ja, wat kan ik dan doen?

Duizenden Nederlanders die eerder zijn gestopt met werken door gebruik te maken van regelingen als vut en prepensioen, krijgen mogelijk te maken met een AOW-gat. Door de verhoging van de AOW-leeftijd, ontvangen ze enkele maanden geen inkomen en ook nog geen AOW. Geldt dit voor u en hoe komt u deze maanden door?

Mensen die vervroegd met pensioen zijn gegaan, hebben het zo geregeld dat ze genoeg geld ontvangen tot hun 65ste. Vanaf dat moment zouden ze immers AOW krijgen. Nu ze door de AOW-leeftijdsverhoging enkele maanden later dit staatspensioen ontvangen en geen uitkering voor prepensioen of vut, komen ze in de problemen. Ze moeten die maanden weten te overbruggen. Die periode dat ze langer moeten wachten heet het AOW-gat. Om te zien hoeveel maanden u moet overbruggen, moet u eerst weten op welke dag u AOW krijgt. 

Hebt u een AOW-gat?
Iedereen die voor 1 januari 2013 vervroegd met pensioen ging en nog geen 65 is geworden, heeft een AOW-gat. Mensen die gewoon tot hun pensioenleeftijd werken hebben geen AOW-gat, ondanks dat dit wel eens beweerd wordt. De pensioenleeftijd bij uw baan lag tot voor kort nog gewoon op 65 jaar, terwijl de AOW-leeftijd in stapjes verhoogd wordt. Maar dit wordt aangepakt door In cao's de pensioenleeftijd waarop men functioneel ontslag kan krijgen aan te passen aan de AOW-leeftijd. Als werknemer kunt u zich dus voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. Dat geldt niet voor mensen die vervroegd met pensioen gingen.

AOW-gat en pensioengat verschillend
Een AOW-gat is iets anders dan een pensioengat. Bij een pensioengat hebben mensen simpelweg te weinig pensioen opgebouwd om tijdens uw pensioen van te kunnen leven. Dit oplossen kan door extra te sparen via uw pensioenfonds, lijfrenteproducten of banksparen. Lees meer in het artikel 10 tips voor meer pensioen.

Kan de overheid of de werkgever iets voor u betekenen bij een AOW-gat?
De werkgever waar u werkte voor u vervroegd met pensioen ging, hoeft u niet door deze maanden zonder inkomen heen te slepen. Wel zijn er bedrijven die de helpende hand bieden. Zo kunnen 11.000 oud-werknemers van de NS weer enkele weken aan de slag om hun AOW-gat te repareren.
Het kabinet heeft ook een overbruggingsregeling opgetuigd voor mensen met een AOW-gat. Alleen mensen met een laag inkomen (uitkering prepensioen of vut) of vermogen komen hiervoor in aanmerking. Alleenstaanden komen alleen in aanmerking bij een inkomen onder twee keer het minimumloon (in totaal dus bruto 2938,80 euro per maand) en paren onder een gezamenlijk inkomen van drie keer het minimumloon (in totaal dus bruto 4408,20 euro per maand). De grens voor het vermogen ligt gelijk met die van de vrijstelling voor de vermogensbelasting. In totaal mogen spaargeld, beleggingen en bijvoorbeeld een tweede huis bij alleenstaanden maximaal 21.139 euro en bij paren 42.278 euro bedragen om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling.
Hier staat een handig rekenhulpmiddel om te zien of u in aanmerking komt voor de overbruggingsregeling.

Komt u in aanmerking voor de overbruggingsregeling, dan krijgt u een uitkering op minimumniveau (70 procent van het minimumloon). Hieronder staan bedragen die daarbij horen.
- 1.113,73 euro voor alleenstaanden zonder kinderen
- 725,65 euro per persoon voor stellen
- 1.386,94 euro voor een alleenstaande met een kind onder de 18 jaar.
Als u andere vormen van inkomen hebt, wordt dit verrekend met de uitkering voor de overbruggingsregeling. De regeling gaat in op 1 oktober 2013 met terugwerkende kracht tot 1 januari. Tot die tijd kunnen mensen met een AOW-gat een renteloze lening nemen bij de overheid die ze terugbetalen als ze AOW ontvangen (hier staat hoeveel ze kunnen lenen). Volgens het kabinet zullen 28.000 mensen dit jaar gebruik maken van de overbruggingsregeling.

Wat kunt u zelf doen?
Komt u niet in aanmerking voor de overbruggingsregeling, maar wilt u toch uw AOW-gat dichten? Dan kunt u een paar dingen doen.
- Spaargeld of beleggingen aanspreken
- Toch weer gaan werken
Dit is vooral een geschikte optie als u nog enkele jaren te gaan hebt voordat u AOW ontvangt. Let hierbij wel op dat u hierdoor mogelijk een lagere uitkering krijgt bij uw prepensioen
- Een lijfrentepolis eerder laten uitkeren
Kijk goed uw polisvoorwaarden na om te zien of dit kan
- Het aanvullend pensioen eerder laten uitkeren
Bij sommige pensioenfondsen kunt u aanvragen om een deel van uw pensioen te gebruiken om uw AOW-gat te overbruggen. Vraag dit na bij uw fonds. Dit betekent dat u tijdens uw pensioen een iets lager bedrag krijgt. U betaalt voordat u de AOW-leeftijd bereikt overigens ook een hoger belastingtarief.


Bron: http://www.telegraaf.nl/dft/geld/pensioen/aow/21747594/__Heb_ik_een_AOW-gat_en_zo_ja__wat_kan_ik_dan_doen___.html

10 tips voor meer pensioen

Kunnen we later nog wel volledig op aow en een aanvullend pensioen via onze werkgever vertrouwen? Die vraag houdt veel consumenten bezig.


 
Foto: Corbis

Verzekeraars spelen handig op die angst in, met allerlei varianten van pensioenverzekeringen. In die sector waart echter nog steeds het spook rond van de woekerpolis met de hoge, veelal onduidelijke kosten. Gelukkig zijn er ook andere manieren om een extra pensioenpotje te sparen.
Wilt u een hoger pensioen? Dan komt het er meestal op neer dat u tijdens uw werkzame leven iets extra opzij moet zetten voor later.
Gemiddeld kunnen Nederlanders na hun 65e (nu vooralsnog dus steeds een maand later per jaar) nog een pensioenperiode van zo'n 15 jaar tegemoet zien. Dit betekent dat we in de 35 tot 40 jaar dat we werken, zo'n 15 jaar inkomen bij elkaar moeten sparen. Liefst meer, want het gaat om gemiddelden. U zou wel eens 100 jaar kunnen worden.

1. Sluit een lijfrenteverzekering
Als warme broodjes gingen deze polissen vroeger over de toonbank: de inleg in een lijfrentepolis was vaak geheel fiscaal aftrekbaar. De aftrek is inmiddels fors beperkt. Alleen als u een pensioentekort heeft, is er nog iets aftrekbaar. De ruimte voor aftrek (de jaarruimte) kunt u onder meer op de website van de Belastingdienst uitrekenen. Eventuele pensioentekorten in voorgaande jaren spelen ook een rol (de reserveringsruimte).
Het saldo in deze aftrekbare polis is vrijgesteld van de 1,2 procent-heffing in box 3, maar de toekomstige uitkeringen zijn (deels) belast tegen het belastingtarief voor 65-plussers.
De hoge verzekeringskosten lieten vaak weinig over van het fiscale voordeel. Ook na de woekerpolisaffaire mogen verzekeraars nog relatief hoge kosten inhouden.

2. Ga banksparen
Het voordelig alternatief voor de lijfrenteverzekering heet banksparen. Dit bankproduct heeft dezelfde fiscale voordelen. U stort de inleg op een rekening, waarover de bank elk jaar rente vergoedt. Beleggen is ook mogelijk, maar dat gaat wel met hogere kosten gepaard. Aan het einde van de looptijd bent u wel weer op een verzekeraar aangewezen: u moet het kapitaal in een tijdelijke of levenslange pensioenuitkering omzetten.
Aanvulling: Banksparen is niet alleen over naar een verzekeringsmaatschappij wat meer kosten met zich meebrengt. Een bank keert zelf ook de pensioentermijnen uit, zonder kosten, wel met opstart kosten.


3. Stort extra in het pensioenfonds
Ook dit kan fiscaal vriendelijk, mits u de fiscale ruimte voor pensioenopbouw nog niet geheel hebt benut. Vraag uw pensioenfonds naar de mogelijkheden. Zit uw fonds nu in de gevarenzone, dan is deze optie even minder interessant. Met name de grotere fondsen bieden echter nog steeds een kostenefficiënte pensioenopbouw. Vaak is het ook mogelijk om vrije dagen in de pensioenpot in te brengen.

4. Matig uw pensioenverwachtingen
Dit is natuurlijk geen tip om meer pensioen te krijgen. Maar de uiteindelijke vraag bij pensioen zou altijd moeten zijn: hoeveel heeft u eigenlijk nodig? Wellicht kunt u na uw pensionering heel wat zuiniger leven dan op dit moment. Dat betekent dat u nu ook niets extra of wellicht zelfs minder opzij hoeft te zetten.

5. Werk langer door
Niet een leuke boodschap en zeker niet voor iedereen haalbaar, maar soms onvermijdelijk als extra sparen er niet (meer) in zit. Elk doorgewerkt jaar leidt tot een hoger pensioeninkomen.

6. Deeltijdpensioen
Doorwerken hoeft niet fulltime, u kunt ook enkele dagen in de week doorwerken.

7. Zelf sparen
De meeste flexibele manier om extra pensioen op te bouwen is zelf sparen. Spaargeld valt onder de 1,2 procent-heffing in box 3 (er is een vrijstelling van 20.661 euro per persoon), maar u heeft niet de kosten van een pensioenproduct. Elke maand jarenlang iets opzij zetten - als het inkomen dit toelaat - kan tot verrassende resultaten leiden. Door het 'rente op rente'-effect tikt elk extra spaarjaar extra aan. Elke maand 100 euro sparen levert bij een gemiddelde rente van 4% na 20 jaar 32.074 euro op, na 30 jaar 56.111 euro en na 40 jaar 87.793 euro. Dit na aftrek van de 1,2 procent-heffing.

8. Ga beleggen
Op lange termijn de meest profijtelijke manier van vermogensopbouw. Het rendement is echter onzeker. De meeste experts hanteren voor de langere termijn als richtlijn 8 procent. Na 20 jaar, na aftrek van de box 3-belasting, leidt dan een maandelijkse inleg van 100 euro in een beleggingsfonds of indexfonds tot 49.889 euro, na 30 jaar 113.342 euro en na 40 jaar 235.851 euro. Een paar jaar voordat u het geld nodig heeft, is het verstandig om het risico van de beleggingen te verlagen, bijvoorbeeld door naar staatsobligaties over te stappen.

9. Los op uw huis af
Door nu af te lossen, heeft u straks een afbetaald huis. Dat levert interessante mogelijkheden op voor iedereen die na de pensionering kleiner of elders wil wonen, en daarbij een deel van de verkoopprijs van het huis overhoudt. Blijft u daarentegen gewoon in uw afbetaalde huis wonen, dan zijn in ieder geval de woonlasten aanzienlijk lager. Nu stapsgewijs aflossen, levert later dus indirect een hoger vrij besteedbaar pensioeninkomen op.

10. Een overlijdensrisicoverzekering
Bij een pensioentekort worden vaak de nabestaanden hard getroffen. Als de hoofdkostwinner overlijdt, blijft de partner niet zelden achter met een miserabel slechte voorziening voor de oude dag. Controleer bij uw pensioenfonds hoe het met uw nabestaandenpensioen zit en sluit zonodig een overlijdensrisicoverzekering af. Met het kapitaal kan de achterblijver haar of zijn pensioenvoorziening opvijzelen.

Bron: http://www.telegraaf.nl/dft/geld/pensioen/vermogen-overig/article21414080.ece

dinsdag 4 november 2014

Pensionering, bereid je erop voor

Pensionering, zo bereid je je voor
Eindelijk is het zover, je bent een pensionado. Een term die gemengde gevoelens met zich mee brengt. Uit ons onderzoek blijkt dat 71% van de gepensioneerden geniet van zijn of haar pensioen. Maar dit houdt dus ook in dat er een grote groep mensen is voor wie dit genieten minder geldt. Ze zien hun pensionering niet direct als een periode van voldoening en genieten. Ze voelen zich soms nutteloos en missen de sociale contacten en de rol in de samenleving die zij tot dan toe altijd hebben gehad in hun werkende leven. Het grootste geheim om dit te voorkomen is 'bereid je zo goed mogelijk voor op deze nieuwe levensfase'.

Wat ga ik doen tijdens mijn pensioen?
Veel mensen maken zich druk over hun pensionering. Met name over de vragen 'heb ik genoeg gespaard of heb ik voldoende pensioen bij mijn werkgevers opgebouwd?' Uiteraard is het erg fijn als je je geen zorgen hoeft te maken over het financiële plaatje van je pensionering. Maar je voorbereiden op je pensioen betekent meer dan je alleen verdiepen in de financiën.

Denk ook eens na over de persoonlijke invulling van de vrije tijd die je gaat krijgen. Denk bijvoorbeeld na of je vrijwilligerswerk zou willen doen (en zo ja, wat dan?) of denk eens na over het oppakken van een oude hobby. Maar ook privé in zowel de huiselijke als relationele sfeer kan je pensionering gevolgen hebben. Dit hoeft niet persé negatief te zijn, maar het is toch goed om met je partner of gezin door te nemen wat het voor jullie betekent om meer tijd bij elkaar door te brengen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor je partner dat je vaker thuis zult zijn?

De meeste mensen besteden nauwelijks tijd aan deze relevante voorbereidingen. Het is tijd om daar verandering in te brengen. Denk bijvoorbeeld alvast na over de volgende zaken:

- Inzicht in je verwachtingen van je pensioen, zowel op financieel gebied als op het gebied van vrijetijdsbesteding

- Laat je informeren over hoe je je kunt voorbereiden op pensioen. Denk aan een pensioencursus, door je werkgever of via internet.

- Denk na over de pensioensterkten en -zwakten. Wat zal straks prettiger zijn dan nu, maar ook wat zal straks minder prettig zijn dan nu?

Op het moment dat deze punten duidelijk zijn heb je een handreiking om je verder voor te bereiden op je pensioen.

Je pensionering heb je zelf in de hand
Maar niets gaat volgens 'de regels' Ook tijdens je pensioen kun je je soms niet prettig voelen. Hoogleraar Andrea Maiar benoemde het al eens in een interview: Met pensioen gaan is een life-event (mijlpaal). Het is net zo ingrijpend als voor het eerst naar school gaan of achttien worden. Toch wordt de pensioenperiode vaak niet zo gezien.

Het lijkt soms alsof er geen problemen meer bestaan als je met pensioen bent, omdat je dan kunt doen wat je wilt. Dit is vaak het tegenovergestelde. Veel penionado's weten juist niet zo goed wat ze aan moeten met hun vrije tijd en hebben moeite om opnieuw invulling te geven aan hun dagelijks leven.

Mocht je merken dat je moeite hebt met je pensionering dan is het belangrijk om iets met dat gevoel te doen. We geven je twee basistips.

- Durf je kwetsbaar op te stellen: Bijna iedereen die met pensioen gaat loopt er tegenaan, je voelt je nutteloos of je weet niet hoe je deze nieuwe levensfase moet oppakken. Dit is niet vreemd, want met pensioen gaan is niet niks. Blijf er vooral niet mee rondlopen en praat er over met anderen. Spreek je zorgen uit en doe er wat aan. Er zijn mensen die je goed kennen en je advies kunnen geven of gewoon een luisterend oor kunnen bieden. Houd je het liever wat meer op afstand dan kun je naar een praatgroep gaan en het hier bespreekbaar maken.

- Neem zelf initiatief: Mocht je niet tevreden zijn hoe het nu gaat? Blijf dan niet bij de pakken neerzitten maar doe er wat aan. Je hebt zelf de kracht om dingen te initiëren, maak je eigen pensioen! Begin jouw plan met frisse moed en sta open voor nieuwe ideeën en mensen. Je hebt alle tijd om nu te genieten, schrijf eens op wat je graag zou willen doen en breng het in de praktijk. Begin bijvoorbeeld eens aan iets wat je nog nooit gedaan hebt of maak een bucketlist.

Het is dus belangrijk om te weten dat je je gevoelens en de invulling van je pensionering zelf in de hand hebt. Voel de vrijheid om deze confrontatie aan te gaan en je eigen pensioentijd te creëren. Benut de vrijheid en je eigen kracht om te zorgen dat je bij de 71% van de mensen gaat horen die geniet van zijn/haar pensioen!


Bron: http://www.leefjepensioen.nl/blogoverzicht/blog-detail/pensionering-bereid-je-erop-voor/50

Voordelen ouderen verdwijnen

Van de belastingvoordelen die ouderen nu nog genieten blijft maar weinig over, de ouderenkorting verdwijnt en ook de extra vrijstelling in box 3 sneuvelt. Bovendien gaan ouderen meer zorgpremie betalen.

Het kabinet bezuinigt op de fiscale voordelen van ouderen, ze dicht daarmee een flink deel van het gat van 600 miljoen dat is ontstaan door het niet doorgaan van de huishoudtoeslag. Het gevolg is dat de heffingskorting voor ouderen - de ouderentoeslag - verdwijnt, dat levert 195 miljoen euro op. Ook de extra vrijstellingen in box 3 voor ouderen met een klein inkomen (tot € 20.000 bruto per jaar) verdwijnt. Hierdoor ontvangt het kabinet 190 miljoen extra belastinginkomsten. Als laatste gaat de inkomensafhankelijke premie zorgverzekering voor mensen zonder werk met 1 procent omhoog, ouderen ontvangen daarvoor geen compensatie.

Meer belasting
Ouderen gaan in 2015 door de maatregelen meer belasting betalen over hun inkomen én vermogen. Het verdwijnen van de extra vrijstellingen in box 3 betekent niet alleen eerder belasting betalen over het vermogen. Het heeft ook gevolgen voor de huurtoeslag. AOW’ers met een klein inkomen hebben nu nog de extra vrijstellingen waardoor een echtpaar met alleen AOW toch nog huurtoeslag krijgen als ze €96.000 vermogen hebben. Dat maximum zal door het schrappen van de extra vrijstelling slechts ruim €42.000 bedragen. Ze zullen dus meer moeten interen op vermogen.

Eigen bijdrage langdurige zorg
Het schrappen van de extra vrijstellingen in box 3 heeft ook gevolgen voor de eigen bijdrage langdurige zorg. Door het wegvallen van de extra vrijstellingen betalen ouderen eerder en meer eigen bijdrage zorg uit vermogen. Dat laatste is extra zuur omdat ouderen met een hoog inkomen de eigen bijdrage voornamelijk uit het inkomen betalen waardoor hun vermogen is vrijgesteld, dat lijkt wel omgekeerde nivellering. Niet duidelijk is of bij de 190 miljoen euro extra belastinginkomsten ook de gevolgen voor de huurtoeslag en eigen bijdrage langdurige zorg zijn meegenomen. Gezien de hoogte van het bedrag lijkt dat bijna niet zo.

Tweede Kamers spreekt zich nog uit
Of de soep net zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend is afwachten, tijdens de behandeling van de begroting in de Tweede Kamer kan er nog wat veranderen. Ervaringen uit het recente verleden laten echter weinig beweging bij het kabinet zien. De gegevens zijn gelekt uit de begroting 2015 die is gemaakt door de coalitie in samenwerking met D66, ChristenUnie en SGP.


Bron: http://www.geldenrecht.nl/artikel/2014-09-05/voordelen-ouderen-verdwijnen

Met pensioen gaan, hoe doe je dat?

Met pensioen gaan, hoe doe je dat?

Met pensioen gaan, hoe doe je dat?
Het is vaak zo makkelijk gezegd: “Goh wat heerlijk dat je met pensioen gaat” of “Ik kijk zo uit naar mijn pensioen”. Iedereen verwacht dat pensioen een fijne tijd is omdat je verplichtingen weg vallen en je je tijd helemaal kunt gaan invullen zoals je zelf wilt. En dat is het natuurlijk ook, maar dat neemt niet weg dat gepensioneerden soms moeite kunt hebben om hun draai te vinden in deze nieuwe levensfase. Hoe vind je een ritme zonder je werk en hoe vul je je tijd met je partner in nu je vaker thuis bent. In dit artikel geven we je enkele handreikingen die je mee kunt nemen in de aanloop naar je pensioen toe of tijdens je pensionering, zodat 'met pensioen gaan' een eitje wordt.

Bereid je voor
Net zoals je je moet voorbereiden op een baan, is het ook van belang om je voor te bereiden op je naderende pensioen. Uit onderzoek van Leef Je Pensioen blijkt dat slechts 27% van de mensen zich goed voorbereid op zijn pensioen. Maar bedenk dat als je 40 jaar gewerkt hebt (of zelfs meer), dan is het een vreemde gewaarwording om niet meer elke dag ergens verwacht te worden, geen collega’s om je heen te hebben of doelstellingen te moeten behalen. Niet iedereen kijkt er dan ook naar uit om met pensioen te gaan. Ondanks dat je natuurlijk nooit helemaal weet wat je te wachten staat kun je je wel zo goed mogelijk voorbereiden. Sommige bedrijven bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om een pensioencursus te volgen. Naast het regelen van de financiën na pensionering komt daarin ook het sociale stuk van pensionering aan de orde. Wat doet pensioen met je relatie en hoe vind je opnieuw een ‘doel’ in je leven. Stuk voor stuk punten die van belang zijn. Of je er nu zelf over na denkt of een cursus gaat volgen, belangrijk is om niet verrast te worden door de pensioendatum die ineens daar is. Praat met anderen over wat zijn doen nu ze met pensioen zijn, wat 'met pensioen gaan' voor hun betekende, wat vonden ze moeilijk of lastig en hoe hebben ze hier invulling aan gegeven? Van ervaringen kun je veel leren. Ook op Leef Je Pensioen kun je terecht om tips en ervaringsverhalen van (bijna) gepensioneerden te lezen.

Vrijwilligerswerk doen
Ruim 40% van de gepensioneerden doet aan vrijwilligerswerk. Of dit bij jou past hangt helemaal van je eigen wensen af. Sommigen vinden het heerlijk om door dit vrijwilligerswerk nog een vorm van ‘werk’ te hebben. Door de contacten met andere vrijwilligers en de mensen waar je het vrijwilligerswerk voor doet. Als je houdt van structuur kun je ervoor kiezen om vrijwilligerswerk te doen bij één organisatie op een vaste dag of dagen in de week. Zo houd je het gevoel dat je ergens verwacht wordt en waar mensen je komst waarderen. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk in een zorginstantie waar je elke week bijspringt bij activiteiten. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om vrijwilligerswerk te doen wat je sporadisch doet bij steeds verschillende projecten. Bijvoorbeeld een schoonmaakactie of helpen op een open dag. Ook op Leef je pensioen kun je terecht voor het vinden van vrijwilligerswerk bij jou in de omgeving. Ook kun je er zelf een oproep plaatsen als jouw organisatie op zoek is naar helpende handjes.

Op zoek naar een leuke hobby
Vind je vrijwilligerswerk teveel een verplichting of zoek je meer iets wat je kunt doen op jouw moment en op jouw manier? Misschien heb je een hobby die je kunt uitbreiden of meer tijd aan kunt besteden. Mocht je nog geen hobby hebben en op zoek zijn. Kijk dan eens naar de dingen die je vroeger graag deed. Zijn er oude passies van je die je weer leven in zou kunnen blazen? Op Leef je pensioen vind je bovendien veel leuke inspiratieverhalen van hobby’s die de moeite waard zijn om te proberen! Wil je op zoek naar mensen in jouw omgeving om zelf een hobbyclub mee te starten, plaats dan een oproep op Leef Je Pensioen om geinteresseerden in jouw omgeving te vinden.

Wij wensen je een fijn pensioen toe! Mocht jij al met pensioen zijn dan zijn we benieuwd naar jouw beste pensioen tip! Deel hem vooral met ons onder het artikel.


Bron:http://www.leefjepensioen.nl/blogoverzicht/blog-detail/met-pensioen-gaan-hoe-doe-je-dat/21