woensdag 5 november 2014

Heb ik een AOW-gat en zo ja, wat kan ik dan doen?

Duizenden Nederlanders die eerder zijn gestopt met werken door gebruik te maken van regelingen als vut en prepensioen, krijgen mogelijk te maken met een AOW-gat. Door de verhoging van de AOW-leeftijd, ontvangen ze enkele maanden geen inkomen en ook nog geen AOW. Geldt dit voor u en hoe komt u deze maanden door?

Mensen die vervroegd met pensioen zijn gegaan, hebben het zo geregeld dat ze genoeg geld ontvangen tot hun 65ste. Vanaf dat moment zouden ze immers AOW krijgen. Nu ze door de AOW-leeftijdsverhoging enkele maanden later dit staatspensioen ontvangen en geen uitkering voor prepensioen of vut, komen ze in de problemen. Ze moeten die maanden weten te overbruggen. Die periode dat ze langer moeten wachten heet het AOW-gat. Om te zien hoeveel maanden u moet overbruggen, moet u eerst weten op welke dag u AOW krijgt. 

Hebt u een AOW-gat?
Iedereen die voor 1 januari 2013 vervroegd met pensioen ging en nog geen 65 is geworden, heeft een AOW-gat. Mensen die gewoon tot hun pensioenleeftijd werken hebben geen AOW-gat, ondanks dat dit wel eens beweerd wordt. De pensioenleeftijd bij uw baan lag tot voor kort nog gewoon op 65 jaar, terwijl de AOW-leeftijd in stapjes verhoogd wordt. Maar dit wordt aangepakt door In cao's de pensioenleeftijd waarop men functioneel ontslag kan krijgen aan te passen aan de AOW-leeftijd. Als werknemer kunt u zich dus voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. Dat geldt niet voor mensen die vervroegd met pensioen gingen.

AOW-gat en pensioengat verschillend
Een AOW-gat is iets anders dan een pensioengat. Bij een pensioengat hebben mensen simpelweg te weinig pensioen opgebouwd om tijdens uw pensioen van te kunnen leven. Dit oplossen kan door extra te sparen via uw pensioenfonds, lijfrenteproducten of banksparen. Lees meer in het artikel 10 tips voor meer pensioen.

Kan de overheid of de werkgever iets voor u betekenen bij een AOW-gat?
De werkgever waar u werkte voor u vervroegd met pensioen ging, hoeft u niet door deze maanden zonder inkomen heen te slepen. Wel zijn er bedrijven die de helpende hand bieden. Zo kunnen 11.000 oud-werknemers van de NS weer enkele weken aan de slag om hun AOW-gat te repareren.
Het kabinet heeft ook een overbruggingsregeling opgetuigd voor mensen met een AOW-gat. Alleen mensen met een laag inkomen (uitkering prepensioen of vut) of vermogen komen hiervoor in aanmerking. Alleenstaanden komen alleen in aanmerking bij een inkomen onder twee keer het minimumloon (in totaal dus bruto 2938,80 euro per maand) en paren onder een gezamenlijk inkomen van drie keer het minimumloon (in totaal dus bruto 4408,20 euro per maand). De grens voor het vermogen ligt gelijk met die van de vrijstelling voor de vermogensbelasting. In totaal mogen spaargeld, beleggingen en bijvoorbeeld een tweede huis bij alleenstaanden maximaal 21.139 euro en bij paren 42.278 euro bedragen om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling.
Hier staat een handig rekenhulpmiddel om te zien of u in aanmerking komt voor de overbruggingsregeling.

Komt u in aanmerking voor de overbruggingsregeling, dan krijgt u een uitkering op minimumniveau (70 procent van het minimumloon). Hieronder staan bedragen die daarbij horen.
- 1.113,73 euro voor alleenstaanden zonder kinderen
- 725,65 euro per persoon voor stellen
- 1.386,94 euro voor een alleenstaande met een kind onder de 18 jaar.
Als u andere vormen van inkomen hebt, wordt dit verrekend met de uitkering voor de overbruggingsregeling. De regeling gaat in op 1 oktober 2013 met terugwerkende kracht tot 1 januari. Tot die tijd kunnen mensen met een AOW-gat een renteloze lening nemen bij de overheid die ze terugbetalen als ze AOW ontvangen (hier staat hoeveel ze kunnen lenen). Volgens het kabinet zullen 28.000 mensen dit jaar gebruik maken van de overbruggingsregeling.

Wat kunt u zelf doen?
Komt u niet in aanmerking voor de overbruggingsregeling, maar wilt u toch uw AOW-gat dichten? Dan kunt u een paar dingen doen.
- Spaargeld of beleggingen aanspreken
- Toch weer gaan werken
Dit is vooral een geschikte optie als u nog enkele jaren te gaan hebt voordat u AOW ontvangt. Let hierbij wel op dat u hierdoor mogelijk een lagere uitkering krijgt bij uw prepensioen
- Een lijfrentepolis eerder laten uitkeren
Kijk goed uw polisvoorwaarden na om te zien of dit kan
- Het aanvullend pensioen eerder laten uitkeren
Bij sommige pensioenfondsen kunt u aanvragen om een deel van uw pensioen te gebruiken om uw AOW-gat te overbruggen. Vraag dit na bij uw fonds. Dit betekent dat u tijdens uw pensioen een iets lager bedrag krijgt. U betaalt voordat u de AOW-leeftijd bereikt overigens ook een hoger belastingtarief.


Bron: http://www.telegraaf.nl/dft/geld/pensioen/aow/21747594/__Heb_ik_een_AOW-gat_en_zo_ja__wat_kan_ik_dan_doen___.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten