zaterdag 31 januari 2015

Mijn Oma Heeft Geen Knotje!

mijn oma heeft geen knotje
mijn opa is niet kaal
ze lopen niet gebogen
en hun stem klinkt heel normaal

mijn opa kan heel hard fietsen
mijn oma breit niet graag
maar ze willen altijd met me
spelen als ik het ze vraag!
Afbeelding


Stereotypes...daar doen we niet aan! 

vrijdag 30 januari 2015

3 Principes voor een Gelukkig Leven

Het is mijn overtuiging dat je geluk kunt afdwingen. Ik heb een 3-tal principes die mij elke keer weer helpen om mijn eigen geluk gevoel af te dwingen en graag deel ik deze met jullie. Ik wens je veel geluk!

Leg je neer bij wat je uiteindelijk niet kunt, er is zo veel wat je wel kan!
Een vriendin die vaak met me mee ging paardrijden kreeg rugklachten en mocht niet meer rijden. Ze heeft zich hierbij neergelegd, maar daarna verdiepte ze zich in het rijden met koetsen. Zo heeft ze haar hobby met paarden aangepast naar dat wat ze wel nog kon en als resultaat gaat ze nu veel met vrienden op de koets weg. Zeker zo leuk!

Ga dus niet zitten zwelgen in zelfmedelijden omdat iets niet (meer) kan, richt je op de dingen die wel kunnen en ga ervoor.

Omring jezelf met mensen waarbij je wilt zijn!
Ik voel een intense mate van geluk wanneer ik bij mensen ben waarvan ik houd, die me inspireren en motiveren. Zoals mijn familie voelt als een warme deken zodra ik bij ze ben. Ook in mijn werk ervaar ik zoveel genot en plezier van de inspirerende en motiverende mensen die mijn voorbeelden zijn.Omring jezelf met de mensen waarvan je houdt en investeer in deze relaties. Geef liefde en waardering je zult merken dat niet alleen de ander meer geluk zal ervaren, maar ook jezelf. Geef een welgemeende complimenten of doe iets ongevraagd en merk hoeveel je hiervoor terug zult krijgen.


 

Blijf vooruit kijken!
Iedereen zal tegenslagen te verwerken krijgen en het is goed om stil te staan bij een verlies of tegenslag. Echter richt daarna weer je blik op de toekomst, op de mooie dingen die er zijn zoals dat feestje met vrienden, die voetbalwedstrijd of die vakantie met familie. Blijf in een vooruit denkende gemoedstoestand, zodat er geen ruimte is voor negatieve gedachten en geniet van het leven.

Walt Disney zei niet voor niets: 


donderdag 29 januari 2015

Ik leg het je nog één keer uit!

Ik leg het je nog één keer uit!

Schrijver Willem de Vos (1958) verzamelt, vertaalt, bewerkt en schrijft verhalen met een moraal over alle mogelijke levensthema’s. Hij werkte een kwart eeuw in het onderwijs, als leraar, rector, directievoorzitter en interim-directeur. Als trainer, coach en adviseur in de publieke sector gebruikt hij de verhalen iedere dag

Hieronder een enkele humoristische stukken uit zijn boek "Ik leg het nog één keer uit!"

Zonder zijwieltjes
De methode van mijn vader om ons te leren fietsen was gebaseerd op de natuurkunde en de zwaartekracht. Niet op opvoedingstheorieën. Onze achtertuin was nogal uitgestrekt. Hij liep over in een steile helling met gras, waar je in de winter heerlijk vanaf kon sleeën. Ik wist niet dat het ook papa’s terrein was om me te leren fietsen. Ik weet nog dat mama zei dat ik nog te jong was. ‘Denk aan wat er met Wim gebeurde!’ Hij hield er een arm in het gips aan over. Maar dat hield mijn vader niet tegen.
We stonden boven aan de heuvel en keken naar beneden. Als je op een slee zat, leek de heuvel veel minder steil dan wanneer je op een fiets zat en je vader op het punt stond om je naar beneden te duwen, omdat hij een hekel had aan zijwieltjes.
Ik herinner me van de dag waarop ik leerde fietsen vooral de enorme angst die ik voelde. Toen hij zei dat ik op de fiets moest stappen, wilde ik eerst niet. Maar binnen een minuut zat ik op de fiets zonder zijwieltjes. Ik had nog maar nauwelijks het stuur vast, toen papa me een duw naar beneden gaf. Ik wilde eraf springen, maar ging al te hard. Eerst deed ik mijn ogen dicht. Toen raakte de fiets een steen en schoot scherp naar rechts. Maar wonder boven wonder bleef ik in balans. Natuurlijk bleef ik in balans. Ik stuurde of mijn leven ervan afhing.
Toen ik onder aan de heuvel kwam, zat ik te beven als een rietje en voelde ik me als versteend, maar ik fietste wel zonder zijwieltjes.

Antwoorden
In de tijd dat Einstein actief was als hoogleraar nam hij natuurlijk ook tentamens af. Zijn tentamens waren gevreesd en menig student deed er twee of drie keer over om een voldoende te scoren.
Eens kwam een student die een tentamen voor de tweede keer deed naar Einstein toe en zei zacht: ‘Professor, de vragen van dit tentamen zijn precies dezelfde als die van vorig jaar.’
Einstein antwoordde: ‘Jawel, maar de ontwikkelingen in mijn vak gaan zo snel dat dit jaar alle antwoorden anders zijn.’

Praten
Sommige ouders maken zich grote zorgen over het late tijdstip waarop hun kind gaat praten.
Albert Einstein zou volgens de overlevering pas op z’n vierde zijn begonnen met praten. Het eerste wat hij toen gezegd zou hebben was: ‘De soep is te heet.’
Op zich al heel bijzonder natuurlijk dat een kind eerst helemaal niets zegt en dan opeens met een keurige zin van vijf woorden komt aanzetten. Maar het wordt nog mooier. Op de vraag waarom hij daar nu pas mee kwam, antwoordde hij: ‘Tot nu toe was alles in orde.’

Wisselgeld
Een hoogleraar nam zijn studenten een moeilijk tentamen af. De omvang van de stof was enorm en het was behoorlijk ingewikkeld. Het tentamen stond bekend als een “struikeltentamen”, dat weinig studenten in één keer haalden. Toen de beschikbare tijd voorbij was leverden alle studenten hun werk in. Een van de studenten had met een paperclip een biljet van honderd euro aan zijn werk vastgehecht. Op het begeleidende briefje stond slechts: “1 euro per punt”
Twee weken later had de professor het werk nagekeken en deelde hij de resultaten uit.
Ook de student in kwestie kreeg zijn resultaat terug. Er stond geen cijfer op zijn werk. Maar in een enveloppe die met een paperclip aan zijn werk gehecht was, zat zesenvijftig euro aan wisselgeld.

Laarzen
Wijnie vraagt de juf om haar te helpen met het aantrekken van haar laarzen, aan het einde van een hectische dag. Het gaat niet vanzelf, maar met enige moeite lukt het de juf om de laarzen, die wat aan de kleine kant zijn, aan te krijgen. ‘Ze zitten aan de verkeerde voet, juf’, mompelt Wijnie verlegen. ‘Verdraaid, je hebt gelijk’, roept de juf uit, terwijl ze haar best doet om kalm te blijven, en ze helpt haar om de laarzen om te wisselen.
‘Dit zijn mijn laarzen niet, juf’, mompelt Wijnie.
De juf moet alle zeilen bijzetten om rustig te blijven en vraagt haar waarom zij dat niet eerder heeft gezegd. Ze gaat weer op haar knieën zitten en helpt haar de laarzen uit te trekken.
‘Het zijn mijn laarzen niet, ze zijn van mijn broer, maar dat mocht ik van mijn moeder tegen niemand zeggen.’
De juf vecht tegen haar tranen. Helpt haar opnieuw in haar laarzen. Trekt haar haar jas aan en doet  haar haar das om.
‘Waar zijn je handschoenen, Wijnie?’ vraagt ze vervolgens.
‘Oh juf, die doe ik altijd in mijn laarzen’, is het laconieke antwoord.

Liefde
Jaren geleden gaf een hoogleraar onderwijssociologie een groep afstuderende studenten de volgende opdracht: ‘Ga naar de sloppenwijken, zoek tweehonderd jongens tussen twaalf en zestien jaar en breng hun achtergrond en hun omgeving in kaart. Geef op basis daarvan een voorspelling voor hun toekomst.
De studenten spraken met de jongens, verzamelden onderzoeksdata, lieten er modellen op los en concludeerden dat negentig procent van de jongens enige tijd in de gevangenis zou doorbrengen.
Vijfentwintig jaar later kreeg een andere groep afstudeerders de opdracht om de voorspelling te controleren. Ze gingen naar hetzelfde gebied. Sommige van de jongens, inmiddels mannen, woonden daar nog. Enkelen waren overleden. Maar ze vonden nog honderdtachtig mannen van de oorspronkelijke groep terug. Ze ontdekten dat slechts vier van de tweehonderd jongens ooit in de gevangenis beland waren.
Toen ze onderzochten hoe dit uitzonderlijke resultaat te verklaren was, in een omgeving die een broedplaats is voor criminaliteit, stuitten ze steeds op dezelfde reactie: ‘Nou, er was een lerares …’
In vijfenzeventig procent van de gevallen bleek het om dezelfde lerares te gaan. De onderzoekers zochten haar op, inmiddels woonde ze in een verzorgingshuis. Hoe had zij toch zo’n opmerkelijke invloed op die jongens kunnen hebben? Wat was de reden dat zo veel jongens haar naam noemden na vijfentwintig jaar?
‘Nee,’ zei ze, ‘ik zou het echt niet weten.’ En toen zei ze zachtjes, meer tegen zichzelf dan tegen haar bezoekers: ‘Ik hield van die jongens …’
Genetica
De leraar was ten einde raad en wist echt niet meer wat hij met Willem aan moest.
‘Willem, hoe krijg ik jou in vredesnaam een keer stil in mijn les?’ vroeg hij. ‘Jij ratelt maar door van het begin tot het eind.’
‘Sorry, meneer, dat kan ik niet helpen,’ reageerde Willem, ‘ik ben erfelijk belast op dat punt.’
‘Erfelijk belast? Hoezo? Wat bedoel je?’ vroeg de leraar.
‘Nou,’ zei Willem, ‘mijn overgrootvader was standwerker op de markt, dus die leefde van zijn woorden. Mijn opa is dominee, dus die is altijd aan het woord, daar krijgt niemand een speld tussen. Mijn vader is leraar, net als u. Dan is het toch niet zo gek dat ik mijn mond niet kan houden?!’
‘Ja,’ zei de leraar, ‘maar genetische invloed komt niet van één kant, hoe zit het dan met je moeder, Willem?’
Willem antwoordde: ‘Mijn moeder is een vrouw, meneer.’

Genetica
De leraar was ten einde raad en wist echt niet meer wat hij met Willem aan moest.
‘Willem, hoe krijg ik jou in vredesnaam een keer stil in mijn les?’ vroeg hij. ‘Jij ratelt maar door van het begin tot het eind.’
‘Sorry, meneer, dat kan ik niet helpen,’ reageerde Willem, ‘ik ben erfelijk belast op dat punt.’
‘Erfelijk belast? Hoezo? Wat bedoel je?’ vroeg de leraar.
‘Nou,’ zei Willem, ‘mijn overgrootvader was standwerker op de markt, dus die leefde van zijn woorden. Mijn opa is dominee, dus die is altijd aan het woord, daar krijgt niemand een speld tussen. Mijn vader is leraar, net als u. Dan is het toch niet zo gek dat ik mijn mond niet kan houden?!’
‘Ja,’ zei de leraar, ‘maar genetische invloed komt niet van één kant, hoe zit het dan met je moeder, Willem?’
Willem antwoordde: ‘Mijn moeder is een vrouw, meneer.’

Bron: Ik leg het je nog één keer uit!: om en nabij de honderd verhalen over leren en leven door Willem de Vos.

Geweldige korte verhalen over hoe we in het leven omgaan met leren, ik heb ervan genoten!

dinsdag 27 januari 2015

Met Pensioen of Niet? 9 Redenen om door te Werken

Een toenemende aanbod van relatief gezond eten in combinatie met een verbeterde preventieve screening op medische aandoeningen toont al jaren aan dat we met z’n alle gemiddeld ouder worden in een beter gezondheid.

Nu dat de kans dat we ouder worden verder toeneemt zal er ook meer kapitaal beschikbaar moeten zijn om de “gouden jaren” te financieren. Of je gouden jaren nu gefinancierd worden door AOW, pensioen, beleggingen of anders, een ding is zeker – er is meer en meer kapitaal nodig om het "einde" te halen. 

Er is meer dan overleven alleen, de kwaliteit van het leven wordt steeds belangrijker. Het goede nieuws is dat door een betere gezondheid er meer mensen kunnen werken na hun pensioen gerechtigde leeftijd. Een toenemend aantal werkt dan ook door na de pensioenleeftijd, zelfs boven 70 jaar zijn er steeds meer werkende. Bron: CBS
Waarom langer werken?
Redenen om langer door te werken variëren. Met ouders in de pensioengerechtigde leeftijd en met veel van hun kennissen in dezelfde leeftijdsgroep -waarvan veel nog werkend in diverse vormen- ben ik een onderzoekje gestart. Overigens niet wetenschappelijk onderbouwd.

De meest genoemde resultaten:
1) Medische onkosten: Ondanks dat veel zaken betaald worden zijn er situaties dat men zelf voor bepaalde medische onkosten moet opdraaien. Vooral bij chronische aandoening kan dit een fundamentele aanslag op de financiën zijn. 

2) Schulden: Hypotheken en leningen die niet zijn afbetaald met diverse oorzaken. Huizen die zijn verbouwd, luxe goederen die ooit zijn aangekocht of leningen die zijn aangegaan voor studeren kinderen of zelfs kleinkinderen. Dat de kinderen of kleinkinderen (nog) niet terugbetalen is niet altijd ingecalculeerd.

3) AOW is niet voldoende: Door omstandigheden kan er geen of weinig extra’s zijn opgebouwd om echt van het pensioen te genieten. Bijvoorbeeld een kennis die ruim 30 jaar een redelijk succesvol bedrijfje had, en waarbij werd gedacht dat dit voldoende zou zijn voor het pensioen. De kredietcrisis bracht het redelijk succesvolle bedrijfje aan de afgrond. Inmiddels is de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar er moet nog worden gewerkt.

Bij een groot aantal pensioen gerechtigden was het niet om het moeten werken, maar om het willen werken. Hieronder een aantal redenen waarom zij niet als pensionado ergens liggen te genieten in de zon.

4) Reizen: Ondanks een pensioen welke voldoet in de standaard behoefte is een situatie met kinderen en/of kleinkinderen in het buitenland soms een reden om extra te werken. De reis en enkele maanden verblijf in het buitenland kan dan worden betaald door een aantal maanden per jaar 3 dagen te werken.5) Mensen: Met een goed pensioen kun je je toch eenzaam voelen. Een oud-leraar met 2 kinderen en 3 kleinkinderen, die hij regelmatig ziet, voelt zich soms eenzaam. Hij werkt inmiddels al weer 2 jaar iedere zomer voor 4 maanden in een tuincentrum, waar hij zijn liefde voor planten en mensen kan combineren. 

6) Prikkels: Ondanks de woordkeuze noem ik het ook een vorm van verslaving. Door Sociale Media, smartphones en de overal aanwezige internet toegang is er nauwelijks nog iemand die tijdens een lunch van een uur niet minimaal 1 keer zijn berichten bekijkt. Velen raken rusteloos van een paar dagen geen toegang tot internet en kunnen niet relaxen. Diverse studies wijzen overigens uit dat intellectuele prikkels een gezond leven verlengt. Er zijn mensen die gewoonweg weer aan het werk gaan vanwege de “verslavende" prikkels.

7) Technologie: Een vriend van mijn moeder heeft ontdekt dat het internet hem zoveel meer mogelijkheden biedt om zijn hobby uit te bouwen. Hij is actief op forums en Facebook groepen en heeft van zijn hobby een klein eigen bedrijfje gemaakt. Hij verdient er niet veel mee, maar het is toch een vorm van dagelijks werk geworden.8) Plezier & voldoening: Een variant op het bovengenoemde, een uitvindingen zoals Marktplaats bestond 30 jaar geleden niet. Hobby’s zoals het maken van kaarten kan nu zelfs geld genereren. Een groot verschil is dat van je hobby je werk maken veel meer plezier biedt en voldoening geeft.

9) Gewoonte: Als je 40 jaar lang elke morgen na je ontbijt aan het werk bent gegaan is werk niet alleen een gewoonte, het is een levensstijl. Dit is dan ook een gewoonte die moeilijk te doorbreken is. De eerste 3 weken voelen als hemels, echter na een aantal weken is het nieuwe eraf en wordt er terug verlangt naar het werkzame leven. Vooral bij mensen met een eigen bedrijf, waarbij het bedrijf als een kind wordt gezien. In plaats van verkopen werken ze graag door.

Samenvattend
Steeds minder personen wensen een passief pensioen, men is gezonder en er zijn meer mogelijkheden om het pensioen actief al dan niet werkend in te vullen. Sommige hebben geen keus door omstandigheden. Het goede nieuws is echter dat er steeds meer dingen te doen zijn die plezierig zijn en een betekenisvolle invulling bieden. 


Denkt U langer door te moeten/willen werken na uw pensioenleeftijd? Zo ja, hoe denkt U dit in te gaan vullen? Laat het weten.

maandag 26 januari 2015

'Vijftigplussers hebben liever seks dan appeltaart'


Nederlanders boven de 50 jaar genieten nog volop van seks. 77 procent vindt zelfs dat seks bij een goede relatie hoort.

Dat blijkt uit een onderzoek van Plus Magazine onder 742 lezers. Zeven van de tien lezers verkiest seks boven een stuk appeltaart of een avondje naar Studio Sport kijken. Ruim twee derde heeft dan ook plezier in seks.

"Seks houdt je jong", aldus een van de respondenten.

Uit het onderzoek blijkt bovendien hoe vaak oudere stellen vrijen. 62 procent van de vijftigplussers vrijt een paar keer per maand of vaker. Dit geldt ook voor de zeventigers en de vijftigers.

Lust en lichamelijke opwinding staan echter niet meer centraal in bed. Het gaat oudere koppels vooral om de bevestiging van de relatie, om de intimiteit en vertrouwdheid met elkaar (71 procent).

Voordelen

Driekwart van de respondenten wordt blij van seks en hetzelfde percentage voelt zich na afloop van een vrijpartij bevredigd.

Twee derde van de vijftigplussers verlangt overigens helemaal niet terug naar vroeger en ziet vooral de voordelen van een hogere leeftijd. Respondenten hebben nu minder last van schaamte en remmingen dan vroeger, voelen zich zekerder over hun eigen lichaam en weten beter wat ze willen.

"De huidige generatie zestigers en zeventigers heeft de seksuele revolutie van de jaren zestig meegekregen. Ze behoren tot de eerste generatie die op grotere schaal ontdekt dat seks plezierig kan zijn. Dat willen ze niet opgeven," aldus arts en seksuoloog Peter Leusink.


Bron: http://www.nu.nl/lifestyle/3506878/vijftigplussers-hebben-liever-seks-dan-appeltaart.html

vrijdag 23 januari 2015

Verhuur een Pand als Pensioen

Altijd zelfstandig geweest, in het buitenland gewoond of om een andere reden nooit in de gelegenheid geweest om pensioen op te bouwen?
Niet getreurd, er zijn diverse mogelijkheden om je pensioen aan te vullen, denk hierbij aan lijfrenteverzekering, banksparen etc.Verhuren
Een andere effectieve methode waar misschien niet iedereen aan denkt is om van je spaargeld een huisje of appartement te kopen. Op deze manier kan er via verhuur een vast maandinkomen worden gegenereerd. 
Hierbij dient wel een startkapitaal te worden ingelegd. Is er geen of te weinig spaargeld, dan kun je overwegen om een tweede hypotheek op je huis of bedrijf te nemen. De rente is laag en de vraag is of deze noemenswaardig stijgen, voorlopig wellicht niet. Start je een aantal jaar voor je pensioen met verhuur dan heb je nog tijd om hypotheek af te lossen. Je kunt ook proberen om een hypotheek of lening op het beleggingspand te krijgen, maar banken zijn hier niet al te scheutig mee.Rekenvoorbeeld
Een rekenvoorbeeld* van verhuur kan er als volgt uit zien:
Aankoop pand/appartement: €100.000,- (inclusief overdrachtsbelasting)
Verzekering: €500,- per jaar
Belasting: €500,- per jaar
Onderhoud: €1000,- per jaar
Opbrengsten: €7200,-  per jaar (€600,- p.maand huur)
Een netto opbrengst van €5200,-(€7200,- min €2000,-) oftewel 5.2% van je geïnvesteerde vermogen. 
Panden zijn over een langere periode ook nog eens waardevast gebleken, mits gekeken is naar de juiste gebieden (stedelijk en wonen).
*Om de eenvoud van de berekening te behouden zijn er aannames gemaakt

Aandachtspunten
Er zijn vele aandachtspunten bij verhuur, hieronder een paar die onnodige kosten vermijden:

  • Verhuur niet via een makelaar, dit kost al gauw een maand huur, eenvoudiger is om het zelf te adverteren, internet is hierbij een uitkomst
  • Zet duidelijke eisen in een advertentie. Denk aan de Huurprijs en wat er wel of niet bij in zit, gegarandeerd inkomen gewenst, huisdieren toegestaan, niet roken, maximum aantal bewoners. Advertenties met foto's verdienen de voorkeur. Ben kritisch op je huurder, je kunt er jaren aan vast zitten
  • Huurcontracten zijn vaak gratis van internet te downloaden
  • Jaarlijkse huurverhoging volgens de inflatienorm niet vergeten. Ingangsdatum is altijd 1 juli en dient minimaal twee maanden vooraf aan de huurder kenbaar gemaakt te worden
  • Ben een goede huurbaas, repareer direct wat kapot is zodat het pand in goede staat blijft en de huurder blij. Kleine reparaties zijn overigens voor rekening van huurder zoals een lekkende kraan of een kapot slot
  • Controleer het pand regelmatig. De bekende verhalen van wietplantages zijn legio, maak duidelijk afspraken met de huurder omtrent controles en controleer alles. Voorkomen is beter dan genezen!

Er zijn diverse andere aandachtspunten te verzinnen. De bovengenoemde punten zijn echter eenvoudig toe te passen en met relatief hoog rendement. 

Heb je punten die niet mogen ontbreken? Ik hoor ze graag!

My Blackberry Is Not Working!Een beetje begrip van de Engelse taal/humor en laatste #tech is wel handig....verder hilarisch!

donderdag 22 januari 2015

50plus en wonen in België


Lekker leven in België 
Nederlanders hebben nogal wat vooroordelen over onze Belgische Zuiderburen. Je kunt echter prima leven en wonen in België. De sfeer is gemoedelijk en de Belgische levensstijl is zeer Bourgondisch te noemen. Er zijn meer dan voldoende restaurants, in allerlei prijsklassen en smaken. Ook is er veel meer ruimte voor natuur en wonen. Daarbij komt nog dat de huizen ruimer van opzet zijn en de prijzen in verhouding met Nederland laag. Je krijgt meer voor hetzelfde geld.
Zonder twijfel zijn de meeste mensen in België zeer vriendelijk en galant, een "maartje" is er wel. Het is voor Nederlanders niet moeilijk om in België contact te maken met mensen, maar om een echte vriendschap op te bouwen is wel moeilijker. De doorsnee Belg is terughoudender hierin dan de gemiddelde Nederlander. Je komt dus niet zo snel "binnen".

Autorijden in België
Wat de auto betreft, ben je in België wel aanmerkelijk goedkoper uit dan in Nederland. België kent geen BPM, waardoor de aankoopprijs van een nieuwe auto beduidend lager is. Ook de brandstofprijzen en de maandelijkse lasten, zoals verzekering en belasting zijn aanmerkelijk goedkoper dan in Nederland.Belastingvoordeel
Tot op heden, (Jan. 2015) kent België geen vermogensbelasting, Box 3 in Nederland. Wel betaal je belasting over de ontvangen rente van je spaartegoed. In België is dat 15% van de ontvangen rente, (Nederland 30%). Deze belasting wordt door de betreffende bank  op je rente ingehouden. De z.g. "bronbelasting". 
Op dit moment wordt er ook in het Belgische parlement druk gediscussieerd om toch een "rijkenbelasting" in te voeren, echter..... er zijn ook nog al wat tegenstanders voor deze wet. Of deze wet aangenomen gaat worden is dus zeer de vraag.
Huishoudelijke hulp is in België nog zeer betaalbaar. België kent de "dienstencheques". Dit is een systeem van gesubsidieerd werk, dat je via speciale kantoren kunt bespreken en rond de Euro 10,- per uur kost. Te gebruiken voor poetsen, tuin onderhoud etc. Wel zo prettig als je ouder wordt. Een bepaald deel hiervan is aftrekbaar van de personenbelasting (inkomstenbelasting).

Bourgondische Cultuur
De Belgische trots is hun cultureel erfgoed, België is een echt bierland met een rijke verzameling traditionele bieren. Sommige bieren gaan zelfs terug tot in de vroege middeleeuwen. Een bekende bierbrouwerij is "de Achelse Kluis" welke gelegen is op de grens van Achel (B) en Valkenswaard (NL), ten zuiden van Eindhoven. 
Wereldberoemd zijn natuurlijk ook de Vlaamse frieten, volgens de overlevering dateren de eerste uit 1680, maar of dat zo is, kunnen we niet voor instaan. Ook zijn Belgen trots op de schoonheid van hun steden, o.a. Brugge, Gent enz. te veel om op de noemen. Uiteraard mag in dit verslag niet ontbreken de stripboeken van Kuifje (TinTin) en Suske en Wiske, allen van Belgische oorsprong.


Nadelen?

Tot dusver alleen positieve dingen over België, maar zoals in elk land, kent België ook wel nadelen. Een ervan is dat het personeel voor bedrijven erg duur is vanwege hoge belastingen die er voor arbeid afgedragen dient te worden. Dit geldt ook voor werknemers, daar staat tegenover dat de pensioenopbouw veel eerlijker verloopt dan in Nederland. Een voorbeeld, als je 38 jaar werkt in België, heb je 38/40 deel pensioen opgebouwd. Door de deze hoge inhoudingen zijn de pensioenen echter over het algemeen ook hoger.

AOW en zorgverzekering in België
Mocht je besluiten om na je pensioen in België te gaan wonen, dan hierbij een advies: Ga voor je pensioen even in België wonen en officieel werken. Al is het maar voor een 1/2 dag per week. Als je laatste werkgever namelijk in België is geweest, mag de Nederlandse staat geen inhoudingen meer doen op AOW en Pensioen, dat scheelt zo'n 12% per jaar. Wel gaat voor elk jaar dat je eerder in België gaat wonen 2% van je AOW af. Maar doordat je laatste werkgever in België was, val je in de Belgische ziekteverzekering. Voor mijn ouders is dit in 2015, €263 per jaar per persoon, dat scheelt nogal wat met Nederland. Wel betaal je voor elk bezoek aan arts of huisarts een klein bedrag de "rempremie" ongeveer €4,-.

Woont U in België of wilt U er gaan wonen? Wij horen graag uw ervaring.

woensdag 21 januari 2015

Brigitte Kaandorp - babyboomer disToch wel grappig....

50plus, Vrouw en Onderweg met de Motor

Gastblog door Ans een recreatieve motorrijdster
21 januari 2015


Wat ga je doen als je het voorrecht hebt om niet meer te (hoeven) werken en je je tijd zelf in kunt delen? Ik wilde motorrijden.


Als jonge meid stond ik al gefascineerd te kijken als er avontuurlijke motorrijders voorbij kwamen. Die moesten toch de meest mooie motorritten maken. Het gevoel van vrijheid tijdens het toeren door prachtige gebieden en zo stoer...

Inmiddels ben ik de 50 gepasseerd, getrouwd met Nico en hebben we de tijd om te toeren wanneer we willen. Nico en ik zijn wel “mooi weer”-rijders, wat er dus op neerkomt dat de meeste ritten later in de lente, in de zomer en in het vroege najaar plaatsvinden.


Afgelopen zomer hebben we een motorvakantie gehouden in Frankrijk. We hadden geboekt bij Chamauche, een door een Nederlands stel geleid motorhotel in de buurt van de Alpe d’Huez. We zijn echte genieters en hadden veel mee te nemen, dus hebben we de motoren op een aanhanger gezet en zijn er zo mee naar het hotel gereden. Ideale standplaats om vandaar uit geweldige tochten te maken.


IMG_0051.JPG wordt weergegeven
Afbeelding: Sfeerimpressie Frankrijk zomer 2015


Mannenwereld
Een nadeel welke ik als vrouw ervaar is, dat dit toch wel echt een mannenwereldje is. Over het algemeen zijn er weinig vrouwen bij, wat op zich ook wat heeft, maar het vergt ook enig aanpassingsvermogen. 

Zoals laatst in Frankrijk had ik de botte pech, dat onze geboekte vakantie toevallig nét in de periode van het WK voetballen plaatsvond! (ik vind voetbal dus niets aan) 
Op de avond van de voetbalwedstrijd zouden we barbecueën. De kerels hadden met vereende krachten zo'n antieke tv (met toeter eraan) naar beneden gesjouwd en buiten geïnstalleerd. Het was maar de vraag of we het überhaupt droog zouden houden. De paraplu van maximaal formaat stond al opgesteld boven de tv en de Bbq was geïnstalleerd in een schuurtje, dus dat zou wel goed gaan...
Enfin het gaat regenen, zitten al die kerels zo dicht mogelijk bij de tv al joelend onder paraplu's in een variëteit van kleuren en maten. Een heel apart sfeertje, maar ik betwijfel of dit bij een groepje vrouwen was gebeurd...

Motor type
Wat voor motoren rijden we dan. We hebben allebei een BMW boxermotor, Nico heeft een R1200ST en ik een R1100RS. Je ziet hem op de foto hieronder, stoer

BMW r 1100 rs.jpg
Afbeelding: BMW R1100RS

Momenteel is mijn motor in reparatie bij mijn neef, hij heeft hier een hobby aan. Ik ben niet handig, maar als je hem zelf kunt onderhouden is dit financieel gezien zeker een voordeel. Helemaal leuk is het als je er een hobby aan hebt om dit zelf te doen.
Het is wel afwachten of de motor op tijd klaar is, hij mocht er heel de winter over doen. De motor ligt nu namelijk nog helemaal uit elkaar en mijn neef heeft beloofd, dat ik “zowat een nieuwe” motor terug ga krijgen. Ik citeer: "Ik zal geen schroefjes meer over houden om andere zaken mee te kunnen repareren"
Maar hij moet nou toch wel zo langzamerhand de motor weer in elkaar gaan zetten, want alhoewel het nou nog winter is, begint de tijd toch weer op te schieten richting het voorjaar.

Nieuwe rit
We zijn al weer bezig om een motorrit naar Corsica te plannen! Hoe leuk zal dat gaan worden? Ik heb er nu al zin in!


Ben je zelf ook een motorrijder en heb je handige tips of leuke verhalen. Laat het weten!

maandag 19 januari 2015

Helft Nederlanders 50-plus in 2019

Januari 2015

In 2019 helft van volwassenen 50-plusser
In 2019 is voor het eerst de helft van de volwassen bevolking van Nederland ouder dan 50 jaar. In veel gemeenten is nu al de helft van de bevolking de 50 gepasseerd. Dat signaleert het CBS in zijn bevolkingsprognose.

2019: bijna 14 miljoen volwassenen, 7 miljoen 50-plussers
Nederland vergrijst steeds meer. In 1950 was nog minder dan een op de drie volwassenen in Nederland een 50-plusser. Naar verwachting is over vijf jaar één op de twee volwassenen 50-plus. Dan zijn 6,9 miljoen van de 13,7 miljoen volwassenen ouder dan 50 jaar.

Leeftijdsopbouw van Nederland
Leeftijdsopbouw van Nederland

Nederland telde op 1 januari van dit jaar ruim 16,8 miljoen inwoners. Daarvan waren meer dan 13,3 miljoen mensen 18 jaar of ouder. Het aandeel van de volwassen bevolking is de laatste decennia gestaag toegenomen. In 1950 was minder dan twee derde van de bevolking 18 jaar of ouder, nu is dat bijna 80 procent. Het aandeel neemt nog nipt toe tot 81 procent in 2045.

Aandeel volwassenen in bevolking
Aandeel volwassenen in bevolking

Oude schil rond jonge kern
Sommige gemeenten vergrijzen sterker dan andere. Op 1 januari 2014 is al in 264 gemeenten meer dan de helft van de volwassenen een 50-plusser. Deze gemeenten zijn vooral te vinden in Noord-Holland boven Amsterdam, Friesland, Groningen, Drenthe, de Achterhoek en Twente, Zuid-Limburg, het zuiden van Noord-Brabant en Zeeland. Het meest vergrijsd zijn de gemeenten Rozendaal en Laren (NH), waar meer dan 65 procent van alle 18-plussers 50 jaar is of ouder. Het minst vergrijsd is de gemeente Utrecht, met minder dan 30 procent 50-plussers binnen de volwassen bevolking.

Aandeel 50 plussers in de volwassen bevolking, 1 januari 2014
Aandeel 50 plussers in de volwassen bevolking, 1 januari 2014

50-plusmarkt
De verschuiving in de leeftijdsopbouw heeft tal van veranderingen op gang gebracht. Zo is de consumentenmarkt veranderd. In de periode 2010-2013 is het aantal autobezitters van 45 jaar en ouder duidelijk toegenomen, terwijl het aantal 45-minners met een auto afneemt. Met de aanhoudende vergrijzing wordt het autobezit meer dan ooit een zaak van 50-plussers. Ook de gemiddelde woonconsument krijgt een ouder profiel, de woonwensen veranderen. 
De ouderenconsument wordt een steeds belangrijkere doelgroep. De marktsector heeft zich inmiddels al volop op 50-plussers gericht. Er zijn 50-plusbeurzen, datingsites voor 50-plussers en er is een ouderenomroep.

Hoe zullen deze ontwikkelingen uw leven beïnvloeden? Deel uw mening en discussieer mee.

Bron: StatLine,
Bron: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4127-wm.htm

#BlueMonday

donderdag 15 januari 2015

GEVOLGEN VAN STOPPEN MET ROKEN


Of je nu een paar sigaretten rookt bij de borrel met collega’s of twee pakjes per dag wegstoomt: roken is dodelijk. Niet alleen de zware roker maar ook de gelegenheidsroker loopt meer gevaar dan hij denkt. Tot hij stopt. En dan begint je lichaam met het herstel. 

En dat herstel gaat sneller dan je denkt. Gelukkig maar, want om je gezondheid te verbeteren wil je resultaat zien. En voelen. Je bent slechts een jaar verwijderd van een zo-goed-als-nieuw lichaam.

Na 6 uur: meer zuurstofcapaciteit. Uren na je laatste sigaret neemt het koolmonoxidegehalte – een giftig gas dat het zuurstoftransport in het lichaam verhindert - in jouw longen af. Je hart hoeft daarnaast minder hard te werken om zuurstof rond te pompen. 

6 weken: einde van de rokershoest. ‘Het herkenbare rokershoestje verdwijnt, holtes raken minder verstopt en moeheid en kortademigheid nemen af. Kleine trilhaartjes groeien terug in je longen en maken zichzelf weer schoon. Je algemene energielevel verbetert ook,’ zegt Sean McGee, medisch bioloog.

3 maanden: Uit onderzoek in de Journal of Sexual Medicine blijkt dat 75% van de rokers met erectiestoornissen na drie maanden terug in de race is. Stoppen met roken betekent een betere doorbloeding. Voor ieder orgaan. 

9 maanden: verlaagd risico op een hartaanval. In minder dan een jaar is jouw risico op een hart- of vaataandoening gehalveerd ten opzichte van een roker. De kans op deze aandoeningen neemt nog verder af naarmate je hartgezondheid toeneemt. 

12 maanden: meer geld, minder problemen. Uiteraard zijn er ook financiële voordelen aan stoppen met roken. Een gemiddeld pakje sigaretten kost zes euro (en de prijs blijft stijgen), dus zelfs een pakje per week minder scheelt jou al ruim 300 euro op jaarbasis.

De voordelen op lange termijn van stoppen met roken zijn groot: Degenen die stoppen voor hun 35e verlagen het risico op een vroegtijdige dood naar hetzelfde level als van degenen die nooit hebben gerookt. (Bron: The Lancet)

Bron

maandag 12 januari 2015

Laat 2015 uw Jaar zijn: Bouw een Passief Maandelijks Inkomen op

U wilt sparen voor uw pensioen, die ene wereldreis bekostigen of wat geld opzij zetten voor de studie van uw kinderen, maar U mist een inkomen om dit te verwezenlijken? 
Dan is het verstandig een passief inkomen op te bouwen.

Passief Inkomen: een uitleg
Een passief inkomen is niets anders dan een inkomen waar U eenmalig tijd, energie en/of geld aan besteed en welke daarna geld voor U blijft verdienen. In een traditioneel inkomen ruilt U Uw tijd voor inkomen. U krijgt enkel betaald als U werkt, werkt U niet krijgt U ook niets betaald. Bij een passief inkomen hoeft u maar eenmalig tijd (of geld) te investeren, terwijl daarna de inkomsten doorlopen met geen, of een minimale tijdsinvestering.

Vormen van passief inkomen zijn o.a.:

  • Onroerend goed verhuur
  • Beleggingen

Er zijn veel mensen die op dergelijk wijze een maandelijks inkomen verdienen. Echter met beleggingen en investeringen in een pand voor verhuur is een behoorlijk kapitaal noodzakelijk.

Hoe bouwt U een passief inkomen met een lage (of zonder) investering?
Er zijn vormen van passief inkomen waarbij weinig tot geen investering nodig is en wat U vanuit huis kunt doen in Uw vrij tijd. Denk hierbij aan:

  • Het schrijven een E-book en deze online verkopen
  • Het opzetten van een website met advertentie link welke U promoot, en waarbij U een commissie ontvangt, genaamd affiliate marketing 


Affiliate marketing is een zeer lucratieve activiteit als U een goed bezochte website of blog heeft.

Indien U meer wilt weten vul dan uw naam en email in rechtsboven aan deze blog, dan ontvangt U direct een aantal rapporten welke U op weg kunnen helpen.

Heeft U vragen of opmerkingen, plaats deze dan onder dit artikel. Ik hoor graag van U.