woensdag 20 mei 2015

Het Besef van Zelfmotivatie

Heb je wel eens zo'n dag waarbij niets, maar dan ook echt niets, lijkt te werken en je het liefst alles uit handen wil laten vallen? Dan is het tijd voor zelfmotivatie. 

Zelfmotivatie besproken
Maar wat is zelfmotivatie? Motivatie op zich is al een begrip waarvoor diverse omschrijvingen te vinden zijn, laat staan zelfmotivatie. Door Scott Geller, een voornaam Alumni aan Virginia Tech is over dit onderwerp onderzoek gedaan. Hij formuleert een aantal vragen, die indien met "ja" beantwoord, zelfmotivatie aangeven. 

1) Geloof je dat je het kunt? 
Dit is een vraag waarbij je kunt vaststellen of je er tijd voor hebt, voldoende kennis en of je de juiste training hebt gehad.
2) Geloof je dat het werkt? 
Deze vraag benadrukt je geloof in het te volgen proces en je eigen gedrag. Je gedrag wordt mede bepaald door je mate van opleiding/onderwijs. 
3) Geloof je dat het het waard is? 
De overtuiging dat de consequenties van de te nemen acties het waard zijn.

Meer zelfmotivatie
Onderzoek toont keer op keer aan dat positieve gevoelens, bij een consequentie van een te nemen actie, vele male sterker motiveert dat het vermijden van iets negatiefs. Denk hierbij aan studenten die gemotiveerd zijn door de mogelijkheden en kansen die een bepaalde les met zich meebrengen, versus studenten die enkel naar een les komen om het negatieve gevolg van een onvoldoende te vermijden. 

Je wilt iets doen vanwege de consequenties. Je wil niet de negatieve gevolgen vermijden, maar de successen opzoeken. Niet het moeten gaan maar het willen gaan.

Zelfmotivatie: 4 x het besef
Om jezelf, of zelfs anderen, te motiveren zijn er een aantal punten te noemen die je moet beseffen. 

  • Het besef dat je competent bent. Al dan niet met hulp van anderen zoeken naar je perceptie van je eigen kunnen, zoals na een training of oefening controleren wat goed ging. Van anderen feedback ontvangen over wat je juist hebt gedaan en hiervoor ook open staan.
  • Beseffen wat de consequenties zijn. Het zoeken naar succes en potentieel inzien van een actie, indien dit moeilijk is kan het opzoeken van een mentor waardevol zijn.
  • Beseffen dat je de keuze hebt. Door bewust te zijn van de keuzes die je kunt maken neemt je zelfmotivatie toe. Als je keuze waarneemt neem je zelfmotivatie waar.
  • Het besef van sociale support. Je hebt anderen nodig, maar een ander kan ook weer van jou leren. Sta altijd open voor leren van elkaar en ben je bewust van de synergie effecten. Het geheel is meer dan de som der delen.
Indien je hierover wat kunt toevoegen hoor ik het graag!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten